Happy Birthday wishes for brother in nepali

 Happy Birthday wishes for brother in nepali

Happy birthday wishesfor brother in nepali. It is also a  sms or messages for your little,younger, and elder brother in nepali .You can also use funny way to wish your lovely brothers birthday.

Here we love our borther more than our friends we want to make our brother happy.This is the new way to make feel happy to your brother.This is done only by wishing his birthday in Social media like facebook whatsapp.As a caption this birthday wishes in nepali is best for your brother.

We are giving you a best birthday wishes sms messages for your brother in nepali. Nowadays people are wishing their birthdays on facebook and whatsapp. so we decide we should help people in wishing their brother birthday in nepali language. Here is very difficult to find nepali fonts in google for birthday wishes so we provide Birthday wishes in Nepali for brother.

we are also make easy to post on facebook as a caption of love sad status for facebook also presented by our get-your-e-love.com 

BIRTHDAY भयसी त party पो हुनुपर्छ wishes त morning को पनि हुन्छ ,Happy Birthday bro.

 

जीवनका बाटोहरु चलीरहुन अनुहारमा सधै येस्तै मुस्कान रहिरहोस यहिछ मेरो शुभकामना जन्म दिनको तिमीलाई दाजु ।

 

आकाशमा रहेको बादलमा तिम्रो नाम होस् चन्द्रमा जस्तो अनुहारमा मुस्कान होस Happy Birthday Bro.

 

तेस्तो के उपहार दिउ तिमीलाइ जन्मदिनको जस्ले तिम्रो मुस्कान बढाइदेवस बस यहि छ मेरो शुभकामना कि तिम्रो भाग्य तारा भन्दा बढी चम्काइदेवस Bro.